+995 0367 220 005 info@bda.gov.ge

დაბა ბაკურიანში სახელმწიფო ტერიტორიების საბურავებისგან დასუფთავება მიმდინარეობს


დაბა ბაკურიანში სახელმწიფო ტერიტორიების საბურავებისგან დასუფთავება მიმდინარეობს.

13 ოქტომბერს, სსიპ „ბაკურიანის განვითარების სააგენტოს“ დასუფთავებისა და ტრანსპორტის სამსახურებმა, ერთობლივი ძალებით გაასუფთავეს სახელმწიფოს ტერიტორიები, კერძოდ, ბაკურიანის წრიულის შიდა ტერიტორია, საბურავებისგან.
დახურვა