+995 0367 220 005 info@bda.gov.ge
დაბა ბაკურიანში სახელმწიფო ტერიტორიების საბურავებისგან დასუფთავება მიმდინარეობს

დაბა ბაკურიანში სახელმწიფო ტერიტორიების საბურავებისგან დასუფთავება მიმდინარეობს. 13 ოქტომბერს, სსიპ

დახურვა